ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
dot
dot
กล่องกระดาษ
ซองซิปผ้า
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ผลงานบางส่วนของบริษัทฯ

กระเป๋าสาตางค์ ชุดที่ 1
กระเป๋าสตางค์แบบ 3 พับ ลาย MINMIE (แบบปัก)
กระเป๋าสตางค์ 2 พับติดกระจก
กระเป๋าสตางค์ลายมินมี่ 2 พับ (ติดกระจก)
กระเป๋าสตางค์สองพับแบบมีติ่งarticle
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
wasanplastic.com บริษัท วสันต์พลาสติก จำกัด
436 438 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel : (662) 8973926, (662) 8972900, (662) 8972513 Fax : (662) 8973927 Email : info@wasanplastic.com